ФОРМА ЗА КОНАКТ

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Относно

Вашето съобщение

Информация за защита на личните данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 679/2016 (ОРЗД или GDPR)

"Гранд хотел Поморие", със седалище в гр. Поморие, улица "Проф. Стоянов 5" ще обработва вашите лични данни съгласно принципите и изискванията на ОРЗД (ЕС) 679/2016.
Целта на обработката на личните данни е резевация и настаняване в Гранд хотел „Поморие“, а основанието е изискването за водене на регистър по чл. 116 от Закона за туризма.
При назначаването и извършването на лечебни процедури в балнеокомплекса ни, вашите медицински данни от лекарския преглед и назначената терапия, са само в картона Ви който е изцяло и само под ваш контрол. Физиотерапевтите се информират за назначените процедури и са задължени веднага да Ви върнат картона.
Личните данни от категория "Гражданско състояние", като имена, национален индентификационен номер и др. се се съхраняват за срокове, определени от законодателството на ЕС и РБългария.
Съгласно ОРЗД (ЕС) 679/2016, всеки наш гост, настанен и регистриран в Гранд хотел „Поморие“, има право да поиска достъп до личните си данни, коригиране, право на ограничаване на обработването, както и право на възражение срещу условията (или липсата на такива) във връзка с упражняването на тези права.
Категориите получатели на лични данни са регламентирани в законодателството на ЕС и РБългария и имат достъп в случаи и по начини, предвидени в закона.
"Гранд хотел Поморие" гарантира законосъобразност, добросъвестност и прозрачност при обработването на личните данни.

Пълния текст на Декларация за поверителност на Гранд хотел Поморие можете да прочетете тук.

Прочетох и се съгласявам, предоставените от мен лични данни да бъдат обработени от "Гранд хотел Поморие" в съответствие с Декларацията за поверителност.