солен минерален

БАСЕЙН

Сърцето на спа центъра на Гранд Хотел Поморие. Водоизточникът със солена минерална вода е открит съвсем случайно при изграждането на хотела. При направените анализи се оказва, че водата извираща от 70м под равнището на хотела е почти 6 пъти по-солена от тази в Черно море. Тя има изключително богат минерален състав, който обуславя лечебната ѝ сила.

Спа център и солен басейн Гранд Хотел Поморие
Спа център и солен басейн Гранд Хотел Поморие

 

Соления минерален басейн е с сондажен водоизточник, разположен на територията на хотелския комплекс с Разрешение за водовземане № 21590286/01.07.2019г. Физико-химичния анализ на водата показва висока минерализация ( 56428,8 mg/l) и принадлежи към силно минерални води. Минералната вода е хипотермална (28оС), с алкална реакция (рН 7.8). Характеризира се като натриево-хлоридно-сулфатна (15254,8-25829,4-8443,7 mg/l), със съдържание метасилициева киселина и флуор.

Високата соленост на басейна и химическият състав на водата не позволяват използването на обичайните химически препарати за почиствнаето на водата в него. На практика състава на водата действа като самопочисватща се система и не позволява развитието на вредни микроорганизми. Това налага ежемесечна профилактика като датите за тази рофилактика можете да видите на следния линк  

ЛЕЧЕБНИ СВОЙСТВА

Поради високата си минерализация тази минерална вода е подходяща за лечение и профилактика на редица широко срещани заболявания по точно определени методики:

Противопоказания

Показанията и противопоказанията за лечебно-профилактично приложение на солената минерална вода се базира на проведени научно-изследователски проучвания със сходни минерални води и на база научно-балнеологична прогноза.

Съгласно Наредба №14/87,95г на МЗ, Минералната вода „Поморие“ поради завишената обща минерализация не може да се бутилира и използва като трапезна за свободна ежедневна консумация!